Allmänna frågor om Jape

Var kan man köpa era produkter?

Hos någon av våra återförsäljare, framförallt bygg- och färgfackhandel runt om i landet. Alla återförsäljare finner ni i vår återförsäljarlista. Vissa produkter är beställningsvara, be dem ta hem den produkt du behöver om de inte har det på lager.

Jag undrar om ni har någon återförsäljare för Grön-Fri utlandet.

För närvarande har vi återförsäljare i Estland, Litauern och Ryssland. Kontakta oss när det gäller övriga länder.

Grön-Fri

Då det är samma verksamma ämnen i Prick-Fri och Mögel-Fri gäller även vissa svar även de produkterna.

Kan man använda Grön-Fri på plåt/takpapp etc utan att det påverkar det materialet.

Ja, det går alldeles utmärkt. Grön-Fri påverkar normalt inga byggnadsmaterial negativt.

När är det bäst att behandla med Grön-Fri

Så snart som möjligt. Årstid, temperatur etc. har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytan som ska behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna inte inte fått blad eller har tappat dem.

Vid vilken temperatur kan man använda Grön-Fri?

Det bör vara plusgrader både i luften och på materialet du behandlar.  

Det regnade någon timme efter jag behandlade taket med Grön-Fri, måste jag göra om det nu?

All påväxt som träffas av Grön-Fri dör, så det gör inte så mycket om det kommer lite regn. På förpackningen står det att behandling bör undvikas om kraftigt regn förväntas inom 12 timmar. Helst bör Grön-Fri få verka så länge som möjligt. Vätskan bör torkar upp innan regnet kommer. Det är ju dock inte alltid lätt att planera detta.

Jag har en dricksvattenbrunn på gården. Kan Grön-Fri påverka vattnet?

I mycket olyckliga fall kan naturligvis medlet komma in i brunnen, dock att det på vägen hinner spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Vi har en bevattningstunna kopplat till taket, ska jag koppla bort den efter behandling med Grön-Fri

Ja, du bör ha den bortkopplad i minst 6 månader. Känsliga blommor kan påverkas av den Grön-Fri som spolas av med regnvattnet. Har ni takavvattningen kopplad till en damm bör den kopplas bort minst ett år.

Kan man behandla stenar i ett akvarium med Grön-Fri?

Nej, det ska man absolut inte göra. Stor risk att fiskarna dör även om man sköljer noga och upprepade gånger.

Är det farligt om min hund eller katt slickar på en yta som behandlats med Grön-Fri?

Nej, den mängd som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att husdjuret inte tar någon som helst skada av den. Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna. Dock bör de inte beträda ytorna precis efter behandling innan det har torkat upp.

Hur påverkar Grön-Fri mina växter?

Känsligheten mellan olika växter och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med sådana växter man vill behålla. Grön-Fri påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma. Vanligt gräs t.ex. vissnar och blir gult, efter någon vecka växer det som vanligt igen.

Jag har behandlat min trätrall med Grön-Fri, algerna dör men kommer tillbaka redan efter några månader. Varför blir det så?

Grön-Fri dödar all påväxt som blir träffat och gör att nya alger inte kan etableras på ytan. De döda algerna skiftar färg till grått försvinner för det mesta utan att man behöver tvätta ytan. Hur lång tid det tar varierar beroende på ytans egenskaper. Samma gäller för hur lång tid det tar för att påväxten kommer tillbaka, ytans läge och egenskaper har stor betydelse. Efter en tid, när Grön-Fri har gjort sitt jobb bryts de aktiva ämnen ner och det är den rena ytan som bidrar till effekten framöver. Det är en ständig kamp mot naturen och alger etablerar sig på ytor utomhus som är fuktiga under längre perioder, detta händer även på helt nya ytor. En trätrall under är en typisk sådan yta, framför allt lite äldre trätrall med nedbrutna träfibrer och smuts på ytan. Så det är inget fel på produkten, den gör sitt jobb, dvs. dödar det som växer. Det är många andra faktorer som gör att det kommer tillbaka snabbare än förväntat, det främsta är att ytorna ständigt är fuktiga. Vissa ytor måste man behandla oftare än andra.

 

Mögel-Fri

Jag har fått svarta mögelprickar på vinden, vilken produkt ska jag använda?

Du ska använda Mögel-Fri. Påväxten dör omgående och kan senare tvättas bort om så önskas.

När kan jag vistas i rummet igen efter en behandling med Mögel-Fri?

Mögel-Fri avger inga farliga gaser. Det är framför allt spraydimman vid applicering med spruta som kan irritera. Efter några minuter har partiklarna i luften fallit ner på golvet och det är fritt fram att vistas i rummet. I vissa fall kan mögeldoften förstärkas precis efter en behandling. Detta framför allt för att fuktigt material luktar mer än torrt och att möglet som håller på att dö luktar mer.

Vilken är den lägsta temperaturen för behandling med Mögel-Fri?

Det bör vara plusgrader i både luften och på ytan.