Mögel-Fri Premium

Effektivt desinfektionsmedel som eliminerar mögel på alla ytor inomhus.

 

VAR Inomhus
MOT

Mögel, blånad, lukt

Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc.

HUR Sprayflaska
SPÄDNING Spädes ej
ÅTGÅNG En flaska räcker till ca 2,5 m²
Ant/förp Art.nr EAN
12 12611 7332148126117
 • Produktinformation

  • Effektivt mot mögel på alla ytor inomhus
  • Inga farosymboler
  Stabiliserande fruktsyror
  Effekt inom 60 minuter

  Användning
  Mögel-Fri Premium kan användas på alla mögelutsatta ytor inomhus. Exempelvis på väggar, betong, puts, gips, silikon, textilier, trä, bänkskivor eller i utrymmen såsom källare, kök, vind och badrum. Produkten fungerar även utmärkt i känsligare utrymmen såsom sovrum och barnrum. 

  Egenskaper
  Mögel-Fri Premium är baserad på väteperoxid som tillsammans med stabiliserande organiska fruktsyror eliminerar mögelpåväxt. Produkten har inga farosymboler och ger en effekt inom 60 minuter. Därefter kan mögelpåväxten avlägsnas mekaniskt eller genom rengöring. Mögel-Fri Premium är lätt biologiskt nedbrytbart (enligt OECD 301A) och kan användas i förebyggande syfte då den neutraliserar ytan.

  Mögelutsatta ytor och utrymmen blir beboliga och tillgängliga direkt efter behandling. Produkten ska förvaras frostfritt.

  Bruksanvisning
  Mögel-Fri Premium appliceras enkelt med sprayflaskan. Beläggningen ”vissnar” omgående och ytan blir steriliserad. Beläggning som sitter kvar på ytan kan vid behov bearbetas mekaniskt med borste eller tvättas bort. 

  Kontroll
  Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör okulär besiktning av de behandlade ytorna. Utrymmet som kontrolleras måste vara helt mörklagt. Ytorna belyses med UV-lampa med våglängd 400nm. Avstånd mellan lampa och ytan varierar från någon centimeter för mörka material till ca 50 cm för ljusa material. Ha alltid en obehandlad bit av ytmaterialet som referens vid kontrollen. På mycket mörka material kan effekten av det UV-aktiva ämnet vara mycket liten. Pappret på gipsskivor kan innehålla spår av optiska vitmedel som syns vid belysning med UV-ljus.

  Åtgång
  En flaska räcker till ca 2,5 m² beroende på ytans egenskaper och mögelpåväxt.

  Skyddsföreskrifter
  Andningsskydd (partikelfilter P2), skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid sprutning. Kan irritera andningsorgan och framkalla nysningar.

  Förvaring/hållbarhet
  Får ej frysas. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Hållbarheten är obegränsad även som utspädd. Omskakas före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. 

  Förpackningar
  0,5 liter (sprayflaska)

  Försiktighetsåtgärder för användning
  Använd Mögel-Fri Premium på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Referensbilder

  Duschutrymme

  Mögel i mjukfog.

  Duschutrymme

  Närbild på mögel i kakelfog

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan