FAQ

Här kan du välja mellan de olika förvalda kategorier som finns eller helt enkelt skriva ett sökord i sökrutan.

När och var är det bäst att använda Grön-Fri?

Grön-Fri kan du använda på alla material som t.ex. markiser, tak & puts, väggar, staket, murar, gravstenar mm och kan användas så länge det inte är frost eller om det regnar. Men utgå ifrån en minimumtemperatur på över 5-7 grader, gärna mer.

Läs mer

Hur lång tid tar det innan påväxten försvinner efter en behandling med Grön-Fri?

All påväxt dör omgående men sitter kvar på ytan under en tid. Är det en väderutsatt yta såsom tak förvinner alger normalt efter ca ett år och lav ca två år. En yta som är mindre väderutsatt, exempelvis fasad, kan en tvätt behövas för att alla rester av påväxten ska försvinna.

Läs mer

Jag har fått svarta prickar på våra råspontsluckor uppe på vinden, hur får jag bort detta?

Jag förmodar att det är en rå träyta vi pratar om, och då finns inga mirakelkurer. Mögel-Fri avdödar möglet mycket effektivt, men eftersom det är en rå yta så har möglet ”ätit” sig in i materialet. Du kan antingen bygga in det efter behandling - förutsatt att det inte är någon fuktgenomträngning/läcka någonstans eller så får du slipa eller måla om.

Läs mer

Kan man använda Prick-Fri utan att tvätta ytan efteråt?

Det är beroende på ytan som behandlas, är det en obehandlad, oljad eller slamfärgad yta går det bra att låta det sitta kvar. Är det en målad/lackad yta rekommenderar vi att låta det sitta kvar max ett dygn. 

Se gärna våra instruktioner nedanför: 

För målade/lackade ytor:

  1. Bearbeta den blöta ytan med borste.
  2. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn.
  3. Tvätta sedan med Underhållstvätt eller Målningstvätt.

För rödfärg (slamfärg):

  1. Låt verka i minst ett dygn, gärna längre.
  2. Borsta ytan med en styv borste vid ommålning.
  3. Vid behov, tvätta ytan med Målningstvätt.

För obehandlade/oljade ytor:

  1. Låt verka i minst ett dygn, gärna längre.
  2. Rengör vid behov med Redo Trä-Rent.

 

Läs mer

Hur länge ska man bearbeta ytan med borste efter applicering av Prick-Fri? Vilken typ av borste är lämplig?

Lägg på Prick-Fri med en Fri-Spruta och borsta några gånger fram och tillbaka tills möglet har lossnat. En relativt mjuk borste som Redo Fasadborste funkar bra. Även styvare borste som Redo Tvättborste 55 kan användas.

Läs mer

Kan man använda REDO Trä-Rent på trall behandlad med Sioo?

Nej, REDO Trä-Rent har högt pH-värde och kan påverka kiselbehandlat trä. Använd Jape Underhållstvätt istället.

Läs mer

Kan man använda Grön-Fri på trall behandlad med Sioo?

Ja, det går utmärkt. Man ska använda milda och pH-neutrala kemikalier på en kiselbehandlad yta. Undvik rengöringsmedel med högt pH-värde, tex trallrengöringsmedel och fasadtvättmedel.

Läs mer

Mitt tak har både alger/lav men också mossa, är det bara att spruta på Grön-Fri?

Är det mossa på taket så får man generellt borsta/skrapa bort detta innan behandling med Grön-Fri. Detta för att kemet till viss del ”dödar” mossan, men risken är att man inte blötlägger tillräckligt långt ned mot mossans rötter-vilket då ger gula/bruna testar som hänger kvar på taket. Efter det så sprutar Du på Grön-Fri så att det precis börjar rinna, då har Du lagt på optimalt med kem. Algerna går från grönt till grått och ”väder & vind” tar då hand om resten och efter ca 4-6 månader så är det borta. Brun, röd och gul lav däremot kan ta upp till 2 år innan det helt är borta. Vitlaven däremot tar längre tid, ibland upp till 4 år innan det helt är borta… och då pratar vi EN BEHANDLING.

Läs mer

Vad är det för skillnad på Grön-Fri och Grön-Fri Proffs?

Grön-Fri och Grön-Fri Proffs är samma produkt i brukslösning. Skillnaden är koncentratet i förpackningen. Grön-Fri spädes 1+4 & Grön-Fri Proffs spädes 1+14.

Grön-Fri:
1 liter                 1+4=5 liter - täcker 25 kvm
5 liter                 1+4=25 liter - täcker 125 kvm
Grön-Fri Proffs:
5 liter                 1+14=75liter - täcker 375 kvm
20 liter               1+14=300liter - täcker 1500 kvm

Läs mer

Vad är det för skillnad på Grön-Fri och Prick-Fri?

Grön-Fri och Prick-Fri fungerar på sammavis förutom att Prick-Fri har lättare att komma in på djupet. Ska du behandla en träfasad rekommenderar vi Prick-Fri. Kika gärna på vår Problemlösare!

Läs mer

Jag ska behandla mina betongplattor med Grön-Fri, är det farligt för husdjur att vistas där efter behandling?

Det är ingen fara så länge ytan har torkat.

Läs mer

Kan jag blanda i Prick-Fri i slamfärgen innan målning?

Nej, då slamfärg innehåller anjon som är negativt laddad och våra biocider är katjoner som är positiva vilket medför att dessa ta ut varandra.

Läs mer

Jag ska behandla mitt badrum med Mögel-Fri, när kan jag vistas i rummet igen?

Det beror på lite olika faktorer, storleken på rummet och hur det vädras. Vanligtvis brukar spraydimman ha lagt sig inom några timmar, därefter går det bra att vistas i rummet.

Läs mer

Vad är det för skillnad på Mögel-Fri & Prick-Fri?

Mögel-Fri är för inomhusbruk och Prick-Fri är för utomhusbruk. Mögel-Fri används exempelvis på vinden och i källaren där det är lättare att missa ytor under behandling, så innehåller Mögel-Fri även ett UV-medel så att man med hjälp av en UV-lampa kan se områden man missat.

Läs mer

Jag ska behandla min vind med Mögel-Fri, måste jag vänta tills det är plus grader innan jag behandlar ytan?

Regeln är att det inte får frysa samt ska ytan vara frostfri vid appliceringstillfället. Det gör inget om det blir minusgrader under natten.

Läs mer

Etsar Målningstvätt?

Ja, Målningstvätt har högt pH-värde och bör sköljas av från exempelvis fönster och metaller efter behandling.

Läs mer

Jag har använt Sanera Lukt men tycker inte det hjälper, vad gör jag för fel?

Sanera Lukt innehåller verksamma enzymer som bryter ner organiska ämnen, ytan behövs därför blötläggas ordentligt med Sanera Lukt. Enzymerna ska hinna bryta ner de organiska ämnena innan ytan har torkat. Den fuktiga ytan kan även bearbetas med borste eller trasa för att förbättra effekten.

Läs mer

Min Grön-Fri dunk har frusit till is, fungerar det ändå efter det har tinat?

Högt sannolikt, ja. Men prova gärna på en liten yta för att testa. Skillnad i färg (grönt till grått) kan det bli ganska snabbt och då fungerar produkten.

Läs mer

Jag har en vattenbrunn och ska behandla mitt tak med Grön-Fri, kan jag det?

Ja, vad gäller ditt dricksvatten i brunnen är det viktigt att vid applicering endast lägga Grön-Fri på taket så att det blir blött 1 gång. Därefter bryts Grön-Fri ner på 1 till 2 månader.  Det är osannolikt att det kommer ner i din brunn.

Läs mer

Jag ska behandla med Grön-Fri och har buskar/växter i nära anslutning till huset. Påverkas det av Grön-Fri?

Grön-Fri påverkar klorofyllen på blommor/växter. Vi rekommenderar därför att de täcks före behandling för att inte ta skada. Skulle det råkat få Grön-Fri på sig ändå kan det förekomma fläckar. Men Grön-Fri försvinner från blommor/växter när det regnar.

Läs mer

Kan jag samla vatten från tak behandlad med Grön-Fri?

Vi rekommenderar att koppla bort uppsamling av regnvatten i minst 6 månader innan vattnet kan användas för bevattning. Vårt tips är att behandla efter säsongen är slut.

Läs mer

Påverkas fönsterglas av Grön-Fri?

Grön-Fri påverkar inte fönsterglas. Dock är det så att om Grön-Fri får torka in på glas så innehåller det ett salt som om det torkar in och kristalliseras kan se ut som en etsning. Det är lite svårlöst och kräver att glaset hålls blöt en 10 minuter för att lösas upp. Vi rekommenderar därför att efter appliceringen av Grön-Fri på fasaden spola av fönstren med vatten.

Läs mer

Kan Grön-Fri döda mitt ogräs som växer mellan plattorna?

Nej, Grön-Fri dödar det som växer på hårda ytor. Ogräs som finns mellan plattor har rötter ner i jorden/gruset och dör inte.

Läs mer

Kan mina solpaneler ta skada av Grön-Fri?

Grön-Fri påverkar inte dina solpaneler eller fästen.

Läs mer

Är Prick-Fri miljövänligt?

Ingen av våra Fri-produkterna är miljövänliga enligt den definitionen eftersom de dödar påväxt. Däremot är de biologiskt nedbrytbara och har väldigt liten miljöpåverkan. Våra produkter är bästa miljövalet i klassen eftersom de bryts ner så fort i naturen.

Läs mer

Påverkas fönsterglas av Prick-Fri?

Prick-Fri påverkar inte glas. Däremot kan det bli fläckar/beläggning på glaset om man inte sköljer av glaset ordentligt efter en behandling. Det går normalt bort med vanlig fönsterputs eller vår Underhållstvätt.

Läs mer

Jag ska behandla med Mögel-Fri på min vind, ska jag tvätta efteråt?

Du måste inte tvätta efteråt, allt mögel som träffas av Mögel-Fri vid behandlingstillfället dör. Ta reda på varför det växer mögel på din vind och åtgärda detta. Ha därefter koll på din vind för att se så att det inte fortsätter att växa mögel.

Läs mer

Jag har använt Mögel-Fri. Hur långtid tar det innan möglet försvinner?

Mögel-Fri är ingen rengöringsprodukt utan dödar endast påväxten. Avdödat påväxt får du borsta/tvätta bort.

Läs mer

Kan jag använda Mögel-Fri på mina kakelfogar i badrummet?

Ja, det går bra. Tänk på att kakelfogar innehåller fungicider (mögelgifter) som lakas ut över tiden och därefter kan blir missfärgad av mögel. Är så fallet får mjukfogen oftast ersättas med ny för att få ett perfekt resultat.

Läs mer

Jag har behandlat råsponten med Mögel-Fri, måste jag tvätta efteråt?

Möglet du har behandlat är dött och kan inte växa vidare. Man bör ta bort det men inget måste.

Läs mer

Jag ska använda Sanera luftvärmepump, är det något jag ska tänka på innan behandlingen?

Om det är mycket damm rekommenderar vi att man dammsuger innerdelen före behandlingen.

Läs mer

Jag har köpt Fri-Sprutan, kan jag använda den till andra kemikalier?

Ja, tänk på att rengöra Fri-Sprutan ordentligt efter behandling så håller den längre. Däremot är Fri-Sprutan speciellt anpassad för Fri-Serien.

OBS! Ättika går inte att använda i Fri-Sprutan.

Läs mer

Är Mögel-Fri farligt för barn och husdjur?

Mögel-Fri kan irriterar luftvägarna, det kan upplevas som en kliande känsla i halsen.

Vi rekommenderar därför att barn och husdjur hålls borta från behandlade ytor/rum tills det har torkat och spraydimman har lagt sig. Därefter är det ingen fara.

Tänk på att använda skyddsutrustning vid behandling.

Läs mer

Vad händer om jag låter Prick-Fri sitta på i mer än 1 dygn?

Det händer inget mer än att det blir svårare att få bort.

Läs mer

Vad är det för skillnad på Underhållstvätt och Målningstvätt?

Underhållstvätt är för tvättning av ytor som inte ska målas vart på Målningstvätt är för tvättning av ytor som ska målas.

Läs mer

Hur lång lans kan jag använda till Fri-Sprutan utan att den förlora kraft?

Med vår förlängning och teleskopslans blir det 3,6 m plus kropps och arm längd, vill man förlänga den ytterligare kommer Fri-Sprutan börja förlora kraft.

Läs mer

Får jag behandla med era produkter vid ett vattenskyddsområde?

Du får kontakta din kommun gällande denna frågan.

Läs mer

Måste ytan som skall behandlas med Redo Ytskydd vara ren?

Ja, alla ytor som behandlas med Redo Ytskydd måste vara rena och torra. För att underlätta frågan delar vi in ytorna i obehandlade träytor och mineraliska ytor.

Obehandlade trä-ytor:
Om ytan har påväxt elimineras denna med Grön-fri och en Fri-Spruta. Därefter rengörs ytan med Redo Trä-Rent och en Redo Trallborste. När ytan är ren och torr kan Redo Ytskydd appliceras med en Fri-Spruta.

Tidigare oljad eller behandlad trä-yta:
Om ytan har påväxt elimineras denna med Grön-fri och en Fri-Spruta. Därefter rengörs ytan med Redo Trä-Rent och mekaniskt avlägsna tidigare behandling med Redo Stålborste. När ytan är ren och torr kan Redo Ytskydd appliceras med en Fri-Spruta.

Mineraliska ytor:
Gällande mineraliska ytor kan Underhållstvätt och en Redo Tvättborste användas för att ta bort smuts. Dock brukar mineraliska ytor ibland ha påväxt och då elimineras denna med Grön-Fri och en Fri-Spruta innan tvätt. När ytan är ren och torr kan Redo Ytskydd appliceras med en Fri-Spruta.

Läs mer

Vad är åtgången av Redo Ytskydd vid en behandling?

Generellt brukar vi räkna med att 1 liter Redo Ytskydd räcker till 10 kvadratmeter. Men detta varierar beroende på underlaget och hur sugande det är.

Läs mer

Hur länge håller en behandling av Redo Ytskydd?

Redo Ytskydd ger ett tunt lager av kisel. På gamla och porösa träytor och väldigt ojämna mineraliska ytor rekommenderar vi extra behandling med Redo Ytskydd, för att skydda ytan ytterligare. Extra behandling(ar) säkerställer att kislet fyller upp alla sprickor och ojämnheter i materialet.  

Ytor som utsätts för hårt slitage (mekanisk nötning av ytan) behöver åtgärdas regelbundet när ytskiktet blivit slitet. Ett trallgolv får man därför behandla igen efter ca 5 år. Då bör man först behandla med Grön-Fri och tvätta ytan med Underhållstvätt och sedan skölja av med vatten. När ytan torkat kan en ny behandling göras.

Läs mer

När kan jag beträda eller gå på en yta som har behandlats med Redo Ytskydd?

Man kan beträda och gå på en yta som har behandlats med Redo Ytskydd så fort som den har torkat.

Läs mer

Hur underhåller jag min Redo Ytskydds-behandlade yta?

Vi rekommenderar regelbundna inspektioner anpassade till klimat, väderexponering och slitage. Var uppmärksam på missfärgning, sprickbildning, algpåväxt, svampangrepp och fuktfläckar särskilt på delar som är dolda eller svåråtkomliga och på ändträ, skarvar, och avslut mot mark och hörn. Håll ytan hel och ren, rensa från jord, smuts, löv och annat som ökar fuktigheten och ger grogrund för algpåväxt, svamp- och rötangrepp. Vi rekommenderar att man spolar av ytan någon/några gånger om året med vanligt vatten, t.ex. efter pollensäsongen.  Markvegetation klipps i närheten.

Efter längre perioder med mycket regn och fukt kan det uppstå påväxt på behandlade ytor, detta åtgärdas enkelt med en behandling med Grön-Fri och tvätt med Underhållstvätt vid behov.

Ytor som utsätts för hårt slitage (mekanisk nötning av ytan) behöver åtgärdas regelbundet när ytskiktet blivit slitet. Ett trallgolv får man därför behandla igen efter ca 5 år. Då bör man först behandla med Grön-Fri och tvätta ytan med Underhållstvätt och sedan skölja av med vatten. När ytan torkat kan en ny behandling göras.

Läs mer

Kan jag behandla oljat trä med Redo Ytskydd?

Nej. Redo Ytskydd kan inte tränga ner i underlaget om ytan är oljad. Oljan måste därför tas bort innan produkten kan användas. Detta görs med Redo Trä-Rent och Redo Stålborste.

Läs mer

Kan Redo Ytskydd påverka vissa material negativt?

Undvik applicering av produkten på plast och obehandlade metaller såsom aluminium och zink. Undvik även glas och målade ytor.

Läs mer

När blir mitt trä silvergrått?

Trä blir silvergrått tack vare solens UV-strålar. Denna process startar när trä exponeras för UV-ljus och det brukar ta ungefär några månader till ett eller två år.

Läs mer

Kan jag lägga på Redo Ytskydd på en Sioox-behandlad yta?

Nej, du kan inte lägga på Redo Ytskydd på en Sioox-behandlad yta. Då måste du först få bort Sioox-behandlingen. Detta går att göra med Redo Trä-Rent och exempelvis Redo Stålborste 63.

Läs mer

Om jag har fått påväxt på min Redo Ytskydds-behandlade yta, hur gör jag?

Det som sker vid påväxt är att alger och mögel börjar växa i det vattenskikt som bildas på ytan under vår och höst, särskilt om ytan inte har effektiv vattenavrinning. Ofta försvinner påväxten när ytan torkat upp ordentligt. Om påväxt skulle finnas kvar, behandlas drabbade partier med Grön-Fri och tvättas med Underhållstvätt vid behov.

På gamla och porösa träytor och väldigt ojämna mineraliska ytor rekommenderar vi extra behandling med Redo Ytskydd, för att skydda ytan ytterligare. Extra behandling(ar) säkerställer att kislet fyller upp alla sprickor och ojämnheter i materialet.  

Läs mer

Etsar eller korroderar Grön-Fri?

Grön-Fri, Prick-Fri eller Mögel-Fri etsar inte men undvik obehandlade metaller så som exempelvis aluminium och zink då korrosion kan uppkomma. Hamnar det på fönster går det bra att torka bort efter behandling då Grön-Fri annars kan lämna en hinna på glaset.

Läs mer