Header Tak

Tak

Taket är den del av huset som är mest utsatt. Hela tiden exponerat för väder och vind, det ger bra förutsättningar för påväxt. Men det är också väder och vind som gör en behandling med Grön-Fri så enkel -man låter helt enkelt regnet göra halva jobbet.

Behandla och få bort alger och lav på tegelpannor

På tak med tegel växer det oftast grönalger men även lav kan få fäste där. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven sitter i och ser ut som den var innan behandlingen. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger eller lav och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Behandla och få bort lav och alger på betongpannor

På betongpannor växer det oftast lav men även alger frodas där. Dock så ser man dem dåligt då de flesta betongpannor är mörka. Men efter behandling kommer man se en markant skillnad även på algen. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven sitter i och ser ut som den var innan behandlingen. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när första lilla lavblomman kommer tillbaka. Behandla då taket igen så slipper du se varken alger eller lav och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Behandla och få bort alger och lav på papptak

På tak av papp växer det oftast grönalger men även lav kan få fäste där. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven sitter i och ser ut som den var innan behandlingen. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger eller lav och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Behandla och få bort alger och mögel på plåttak

På plåttak växer det oftast grönalger men även mögelprickar kan få fäste där. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Möglet kan sitta i och ser ut som den var innan behandlingen men börjar trilla av efter några månader.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger eller mögel och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Behandla och få bort alger och lav på eternittak

På eternittak växer det oftast påväxt av grönalger och mossa men även lav kan få fäste. Mossan avlägsnas mekaniskt med en styv borste eller mosskrapa. Behandla ytan sedan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven sitter i och ser ut som den var innan behandlingen. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när påväxten börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger, lav eller mossa och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Behandla och få bort alger och lav på skiffertak

På tak av skiffer växer det oftast grönalger men även lav och mossa kan få fäste där. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Eventuell mossa avlägsnas mekaniskt med en styv borste. Behandla sedan ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven kan sitta i och ser ut som den var innan behandlingen men börjar trilla av efter cirka ett år och bör ha försvunnit inom två år.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger eller lav och taket kommer se ut som nytt, för evigt!

Problem Skiffer 960X640

Behandla och få bort alger på plasttak

På plasttak växer det oftast grönalger. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla taket igen så slipper du se varken alger eller mögel och taket kommer se ut som nytt, för evigt!