Sanera Luftvärmepump

Perfekt för rengöring av inomhusdelen på luftvärmepumpar och luftkonditioneringar. Spara pengar, energi och klimatet!

 • För överlägsen rengöring
 • För ren och frisk luft
Mall Toppbild LVP
S LVP
Var Inomhus
Mot Smuts, damm och eliminerar bakterier
Inomhusdelen för luftvärmepumpar
Hur Flaskans spraymunstycke
Spädning Spädes ej
Åtgång En flaska per luftvärmepump

Hitta din närmaste butik

Sanera Luftvärmepump effektiv rengöring för renare inomhusmiljö.

Fördelar

Effektiv smuts- och dammborttagning: Sanera Luftvärmepump löser effektivt smuts och damm som har fastnat i kondensorns lameller, vilket förbättrar enhetens prestanda.
Bakterieeliminering: Produkten eliminerar även bakterier som kan ackumuleras i kondensorns lameller, främjar ren luft och förhindrar potentiella hälsorisker.

Användningsområden

Sanera Luftvärmepump är utvecklad för rengöring av inomhusdelen av luftvärmepumpar och luftkonditioneringar. Produkten bör enbart användas på kondensorns lameller och är avsedd för regelbunden rengöring, vilket rekommenderas en till två gånger per år. Läs noga skötselinstruktionerna för din enhet innan du använder produkten.

Bruksanvisning

 1. Stäng av inomhusenheten och se till att anläggningen är helt strömlös.
 2. Öppna frontpanelen och ta bort alla filter, inklusive luftfiltret.
 3. Isolera eventuell elektronik och kontrollera dräneringsslangen.
 4. Skaka flaskan noggrant och spreja Sanera Luftvärmepump över alla delar av kondensorns lameller, börja från toppen och se till att medlet tränger in överallt. Undvik att spruta på elektronik, väggar och tapet.
 5. Använd hela flaskan och vänta sedan i 10 minuter.
 6. Skölj ur den tomma Sanera Luftvärmepump-flaskan ordentligt och fyll den igen med vatten.
 7. Spreja vattnet över hela kondensorn, så att rengöringsmedlet och sköljvattnet rinner ut via dräneringsslangen.
 8. Vänta 40 minuter innan du startar anläggningen på nytt.

Spädning & åtgång

Använd hela flaskan direkt utan spädning enligt bruksanvisningen.

Försiktighetsåtgärder för användning

 • Se till att inomhusenheten är avstängd och anläggningen helt strömlös innan du använder Sanera Luftvärmepump.
 • Undvik att spruta produkten på elektronik för att förhindra skador.
 • Använd produkten endast på kondensorns lameller och undvik att spruta på väggar eller tapet.
 • Vänta 40 minuter innan du startar luftvärmepumpen igen.