Problem Inomhus3 960X640

Övriga ytor inomhus

Det växer oftast mögel inomhus. Mögel får fäste på de flesta material och ytor.

Ta bort mögel på gips inomhus

På gips inomhus kan det växa mögel. För att få bort påväxt används Mögel-Fri. Tvätta sedan bort med Underhålstvätt eller Tvätt Direkt. 

Tips! För att mögelpåväxten inte ska komma tillbaka bör orsaken till påväxten åtgärdas. Kontakta en sakkunnig för att få veta vad som bör göras.

Problem Inomhus Ovrigt 02 960X640

Ta bort mögel på putsad vägg inomhus

Vid konstruktionsfel eller läckage kan mögel uppkomma. I detta fall på en putsad yttervägg inomhus. behandla med Mögel-Fri och tvätta av med Underhållstvätt eller Tvätt Direkt.

Tips! För att mögelpåväxten inte ska komma tillbaka bör orsaken till påväxten åtgärdas. Kontakta en sakkunnig för att få veta vad som bör göras.

Problem Inomhus Ovrigt2 960X640

Rengöring på ytor av metaller inomhus

Metallytor i badrum och kök får oftast avlagringar av kalk. Kalk finns naturligt i vatten och låter man ytorna självtorka så lämnas kalkrester kvar på ytan. Använd Sanera Kalk för att avlägsna dessa kalkrester.

Tips! I köksvasken brukar även rester av kaffe eller te sitta kvar. Avlägsna först eventuell kalk med Sanera Kalk, skura och spola av ytan ordentligt. Använd sedan Sanera Sot & Olja mot kafferesterna. Vasken blir som ny igen!

Problem Inomhus Ovrigt 03 960X640

För att ta bort lätt sittande smuts och fett

För allmän rengöring på alla typer av vattentåliga ytor används Sanera Smuts. Ett skonsamt och effektivt medel mot smuts- och fettfläckar.

Problem Inomhus Ovrigt 04 960X640