Toppbild Markyta

Mark

Här växer det oftast alger eller lav.

Behandla och gör betongplattor fria från alger & lav

På markytor av betong växer det oftast alger och lav men mossa är också vanligt på skuggiga ytor. För att få bort påväxt används Grön-Fri.

Behandla och ta bort fläckar av lav och alger på natursten

På markytor av natursten växer det oftast alger och lav men mossa är också vanligt på skuggiga ytor. För att få bort påväxt används Grön-Fri.

Behandla och få bort alger & lav på asfalt

På markytor med asfalt växer det oftast alger och lav men mossa är också vanligt på skuggiga ytor. För att få bort påväxt används Grön-Fri.

Tvätta & rengöra alger på asfalt