Toppbild Fasad

Fasad

På fasad finns det framförallt påväxt av alger eller mögel.

Behandla och gör det fritt från mögel på målad träfasad

På fasad av målat trä växer oftast svartmögel och alger. För att avdöda påväxten används Prick-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. För att tvätta bort resterna används Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om ytan ska målas eller ej.

Tips! Om ytan skall målas behöver resterna tvättas bort för att fästunderlaget för färgen ska vara så bra som möjligt.

Behandla och rengör putsfasad från alger

På putsfasad växer oftast alger. På äldre putsfasader får även lav fäste. För att avdöda påväxten används Grön-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. För att tvätta bort resterna används Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om ytan ska målas eller ej.

Tips! Om ytan skall målas behöver resterna tvättas bort för att fästunderlaget för färgen ska vara så bra som möjligt.

Behandla och få bort alger på betongfasad

På fasad av betong växer oftast alger. För att avdöda påväxten används Grön-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. För att tvätta bort resterna används Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om ytan ska målas eller ej.

Tips! Om ytan skall målas behöver resterna tvättas bort för att fästunderlaget för färgen ska vara så bra som möjligt.

Behandla och gör eternitfasaden fri från alger & mögel

På eternitfasad växer oftast alger och ibland mögel. För att avdöda påväxten används Grön-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. För att tvätta bort resterna används Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om ytan ska målas eller ej.

Tips! Om ytan skall målas behöver resterna tvättas bort för att fästunderlaget för färgen ska vara så bra som möjligt.

Tvätta & rengöra eternit från alger & svartmögel

Behandla och få bort alger & lav på tegelfasad

På tegelfasad växer oftast alger och ibland lav. För att avdöda påväxten används Grön-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten av alger försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. Laven kommer sitta i under längre tid, upp till två år om ytan inte tvättas. För att tvätta bort resterna används Underhållstvätt.

Tips! Tänk på att laven sitter ordentligt i underlaget även efter behandling med Grön-Fri, vänta med att tvätta ytan i några veckor så släpper det lättare.

Behandla och få bort alger på omålad träfasad

På fasad av omålat trä växer oftast svartmögel och alger. För att avdöda påväxten används Grön-Fri. På en väderutsatt yta kan påväxten försvinna av sig själv efter några regn men på en ej väderutsatt yta kan det behövas en tvätt för att få bort resterna av påväxten. För att tvätta bort resterna används Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om ytan ska målas eller ej.

Tips! Om ytan skall målas behöver resterna tvättas bort för att fästunderlaget för färgen ska vara så bra som möjligt.

Tvätta & rengöra omålad träfasad