Mall Toppbild Ovriga Ytor Utomhus

Övriga ytor utomhus

Dessa ytor kan bestå av många olika material men det kan växa på alla material och ytor.

Behandla och tvätta målade ytor utomhus

På målade ytor av trä växer det oftast mögel och alger. För att få bort påväxt används Prick-Fri. Sedan tvättas påväxten bort med Målningstvätt eller Underhållstvätt beroende på om du ska måla om eller inte.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen eller mögelpricken börjar komma tillbaka. Behandla ytan då med Grön-Fri i stället och låt ytan bara vara så slipper du se varken alger eller mögel efter det.

Behandla och rengör obehandlat trä utomhus

På omålade ytor av trä växer det oftast mögel, alger men mossa är också vanligt på skuggiga ytor. För att få bort påväxt används Grön-Fri.

Tips! I de flesta fall kan man låta regnet göra resten av jobbet med att skölja bort resterna, men påväxten kan även tvättas bort med Redo Trä-Rent för ett snabbare resultat. Använd Trä-Rent tillsammans med JAPEs borstar för ett lyckat resultat.

Behandla och rengör trall eller tryckimpregnerat trä

På tryckimpregnerat trä växer det oftast mögel och alger. För att få bort påväxt används Grön-Fri. Sedan tvättas påväxten bort med Trä-Rent och borste.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen eller möglet börjar komma tillbaka. Behandla då ytan igen med Grön-Fri så slipper du se varken alger eller mögel igen. Dessutom slipper du troligen att rengöra ytan.

Rengöra föremål av metall

På metall som plåt, gjutjärn, rostfritt mm. växer det oftast alger. För att få bort denna påväxt används Grön-Fri. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av med hjälp av upprepade regnskurar.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka, behandla då ytan igen. Fortsätt på den vägen så slipper du påväxt under hela materialets livslängd.

Textilier med påväxt av alger och lav

På textilmaterial växer det oftast alger men ibland även lav. Ibland ser det bara smutsigt ut och då är det grönalg som växer och som samlar på sig smuts. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av. Laven sitter i och ser ut som den var innan behandlingen. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! För att regnet skall göra verkan på markis bör denna fällas ut vid regnväder. Se bara till att det inte är för kraftig blåst. 

Behandla och tvätta av plast utomhus

På plastmaterial växer det oftast alger men ibland även lav. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av med hjälp av regnet. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla då ytan igen så slipper du se varken alger eller lav.

Behandla föremål och ytor av sten eller betong

På material av sten eller betong växer det både alger och lav. Behandla ytan med Grön-Fri och låt sedan regnet göra jobbet. Alger börjar tappa sin färg redan inom en månad och börjar sedan falla av med hjälp av regnet. Laven börjar trilla av efter cirka ett år och inom två år bör den ha försvunnit.

Tips! Efter att all påväxt försvunnit ska du hålla lite koll på när algen börjar komma tillbaka. Behandla då ytan igen så slipper du se varken alger eller lav.