Toppbild Kallare2

Källare och Krypgrund

I källarutrymmen och krypgrunder växer det både svamp och mögel.

Behandla mot mögel på trä i krypgrund

På material av trä i källare växer det bland annat mögel, både vit- och svartmögel. Behandla med Mögel-Fri och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas.

Tips! Om källaren används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd någon av JAPEs tvättprodukter Underhållstvätt eller Tvätt Direkt till detta.

Problem Kallare Tra 960X640

Behandla mögel på puts i källare

På material som målad betong växer det bland annat mögel, både vit- och svartmögel. Behandla med Mögel-Fri och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas.

Tips! Om källaren används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd någon av JAPEs tvättprodukter Underhållstvätt eller Tvätt Direkt till detta.

Problem Kallare Betong 960X640

Behandling mot mögel på betong i källare

På material som betong växer det bland annat mögel, både vit- och svartmögel. Behandla med Mögel-Fri och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas. Tänk på att åtgärda problemet varför det uppkommit mögel på ytan. Tänk på att åtgärda problemet varför det uppkommit mögel på ytan.

Tips! Om källaren används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd någon av JAPEs tvättprodukter Underhållstvätt eller Tvätt Direkt till detta.

Problem Kallare Betong 02B 960X640