Toppbild Dusch

Våtutrymme

Här uppstår oftas mögel i form av svarta prickar. I de flesta fall växer möglet av tvål- och hudrester.

Rengöring av mögel och kalk på kakelfog

På kakel i våtutrymmen växer det mögel. Möglet uppstår oftast av tvål- och hudrester som fungerar som näring till mögelsporen. För att få bort påväxt används Mögel-Fri för att avdöda och exempelvis Tvätt Direkt tillsammans med skurborste för att avlägsna resterna.

Tips! Om där även finns kalkbeläggning i våtutrymmet kan man istället använda Sanera Kalk för att få bort resterna av mögel och dessutom få det fritt från kalk.

Rengöring av kalk eller mögel på kakelfog

Kalkborttagning i våtutrymme

Metallytor i badrum och kök får oftast avlagringar av kalk. Kalk finns naturligt i vatten och låter man ytorna självtorka så lämnas kalkrester kvar på ytan. Använd Sanera Kalk för att avlägsna dessa kalkrester.

Tips! Sanera Kalk tar även bort lättare avlagringar av rost.

Referens S Kalk02 960X640

Rengöring av kalk på glasytor i badrum

Glasytor i badrum får oftast avlagringar av kalk. Kalk finns naturligt i vatten och låter man ytorna självtorka så lämnas kalkrester kvar på ytan. Ta bort detta med Sanera Kalk.

Tips! Sanera Kalk tar även bort lättare avlagringar av rost.

Rengöring av kalk på glasytor i badrum