Sanera Sot & Olja

Alkaliskt rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor t.ex. sot, olja och fett.

 • Grovrengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor
 • Effektivt vid brandsanering och oljesanering
Mall Toppbild Sot
S Sotolja 1 L
Var Inomhus/Utomhus
Mot Sot, olja, fett
Hårda ytor (ej glas)
Hur Borste, trasa, svamp
Spädning 10 delar vatten
Åtgång Varierar beroende på ytan
Storlek 1 liter

Hitta din närmaste butik

Produktinformation

Sanera Sot & Olja för kraftigt nedsmutsade ytor.

Fördelar

Effektiv rengöring: Grovrengöringsmedel speciellt utformat för att avlägsna sot, olja och fett från ytor.
Mångsidig användning: Lämplig för brandsanering, oljesanering eller allmän rengöring med ingrodd smuts på de flesta hårda ytor inne och ute.
Lätt applicering: Enkel att applicera med borste, trasa eller skursvamp för att säkerställa jämn täckning och effektiv rengöring.

Användningsområden

Sanera Sot & Olja är idealisk för rengöring av ytor nedsmutsade av sot, olja och fett. Den kan användas för brandsanering, oljesanering eller allmän rengöring med ingrodd smuts på olika hårda ytor inne och ute såsom golv, väggar, innertak, maskiner, inredning och mer.

Bruksanvisning

 1. Fukta ytan med vatten för att förbereda den för rengöring.
 2. Applicera utspädd Sanera Sot & Olja på ytan och låt det verka en stund för att lösa upp smutsen.
 3. Bearbeta ytan med en borste, trasa eller skursvamp för att effektivt avlägsna smutsen.
 4. Skölj rikligt med vatten för att avlägsna rengöringsmedlet och eventuella lösta partiklar.
 5. Upprepa hela behandlingen vid behov för att säkerställa en grundlig rengöring.
 6. Vid sugande ytor som trä, använd Sanera Kalk för att neutralisera eventuell kvarvarande basiskt rengöringsmedel.
 7. Undvik att låta Sanera Sot & Olja torka in i ytan för att förhindra eventuell påverkan.

Åtgång & Spädning

Späd produkten enligt tillverkarens rekommendationer beroende på graden av smuts och typ av yta.

Försiktighetsåtgärder för användning

 • Sanera Sot & Olja har ett högt pH-värde på 13 och kan påverka färg och ytbeläggning. Undvik kontakt med känsliga material.
 • Produkten etsar mineraliska material som glas, tegel, klinker, kakel och porslin.
 • Förvara produkten frostfritt.
S Sotolja
Var Inomhus/Utomhus
Mot Sot, olja, fett
Hårda ytor (ej glas)
Hur Sprayflaska
Spädning Brukslösning
Åtgång Varierar beroende på ytan
Storlek 0,5 liter

Hitta din närmaste butik

Produktinformation

Sanera Sot & Olja direkt för enkel applicering.

Fördelar

Effektiv rengöring: Sanera Sot & Olja är formulerad för att bryta ner och avlägsna envisa föroreningar som sot, olja och fett.
Mångsidig användning: Passar för olika typer av hårda ytor, vilket gör den idealisk för olika rengöringsapplikationer.
Snabb och enkel applicering: Spraya på ytan, låt verka och bearbeta med borste, trasa eller skursvamp för bästa resultat.

Användningsområden

Sanera Sot & Olja är lämplig för användning på ytor nedsmutsade av sot, olja och fett. Den är perfekt för brandsanering, oljesanering eller allmän rengöring av hårda ytor inomhus och utomhus, såsom golv, väggar, innertak, maskiner och inredning. Var noga med att testa produkten på en liten yta för att säkerställa att den fungerar tillfredsställande och inte påverkar ytan negativt.

Bruksanvisning

 1. Vrid munstycket till sprayläget och applicera produkten på ytan.
 2. Låt verka en stund.
 3. Bearbeta ytan med borste, trasa eller skursvamp.
 4. Skölj rikligt med vatten.
 5. Upprepa behandlingen vid behov.
 6. Vid sugande ytor, som trä, bör du neutralisera med Sanera Kalk med lågt pH-värde.
 7. Undvik att låta Sanera Sot & Olja torka in i ytan.

Spädning & åtgång

Använd produkten direkt utan spädning enligt bruksanvisningen. Åtgången kan variera beroende på yta och typen av förorening. Undvik överdriven användning genom att följa de angivna riktlinjerna.

Försiktighetsåtgärder för användning

 • Sanera Sot & Olja har ett högt pH-värde på 13 och kan påverka färg och ytbeläggning. Undvik kontakt med känsliga material.
 • Produkten etsar mineraliska material som glas, tegel, klinker, kakel och porslin.
 • Förvara produkten frostfritt.

Kompisprodukter