Toppbild Vind2b

Vind

I vindsutrymmen växer det mestadels mögel men även svamp kan förekomma här.

Ta bort påväxt av mögel från plywood

På material av playwood inomhus växer det oftast mögel. För att avdöda påväxten används Mögel-Fri. Behandla och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas.

Tips! Om vinden används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd någon av JAPEs tvättprodukter Underhållstvätt eller Tvätt Direkt till detta.

Ta bort mögel från plywood

Ta bort påväxt av mögel från ytor av trä

På råspont inomhus växer det oftast mögel, både svart- och vitmögel förekommer. För att avdöda påväxten används Mögel-Fri. Behandla och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas.

Tips! Om vinden används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd någon av JAPEs tvättprodukter Underhållstvätt eller Tvätt Direkt till detta.

Ta bort svartmögel på råspont

Ta bort påväxt av mögel från masonit

På material av masonit inomhus växer det oftast mögel, både svart- och vitmögel förekommer. För att avdöda påväxten används Mögel-Fri. Behandla och låt det vara om du inte behöver avlägsna resterna. Om ytan med mögelpåväxt är begränsat så bör ett område av cirka 50 cm runtom också behandlas.

Tips! Om vinden används ofta kan det av estetiska skäl vara bra att ta bort resterna av möglet. Använd JAPEs Tvätt Direkt till detta. Följ avisningarna på förpackningen.

Ta bort mögel på masonit