Mögel-Fri

Effektivt mot mögel, blånad och lukt. På alla ytor inomhus.

 • Mot mögel och mikrobiell lukt
 • För alla ytor och utrymmen inomhus 
 • Kan kontrolleras med UV-lampa 
 • Kan användas i förebyggande syfte
Mall Toppbild Mogel Fri
MF 1 O 5 Liter
Var Inomhus
Mot Mögel, blånad, lukt
Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc.
Hur Sprayflaska
Spädning Spädes ej
Åtgång 1 liter räcker till ca 5 m²
Storlek 0,5 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter

Hitta din närmaste butik

Produktinformation

Utforska kraften i Mögel-Fri, din pålitliga partner för att effektivt bekämpa mögel och ytlig blånad på trä, betong, puts, gips med mera inomhus. Med UV-aktiva ämnen för visuell ytkontroll, är Mögel-Fri långtidsverkande och perfekt som en förebyggande åtgärd.

Fördelar

Effektiv mögelavlägsning: Eliminerar mögel och ytlig blånad effektivt på olika ytor.

Långtidsverkande: Ger långvarigt skydd och kan användas förebyggande.

UV-aktiva ämnen: Möjliggör okulär besiktning av behandlade ytor med UV-lampa.

Lätt korrosiv: Påverkar inte mineraliska material men kan vara korrosivt mot obehandlade metaller.

Biologiskt Nedbrytbart: Minimerar miljöpåverkan.

Användningsområden

Mögel-Fri kan användas på alla ytor med påväxt, inklusive trä, betong, puts, gips med mera. Etsar ej mineraliska material och ger effektivt skydd mot svampgrodd i och på byggnader.

Bruksanvisning

Använd andningsskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon.

 1. Applicera Mögel-Fri generöst med lågtrycksspruta, pensel, roller eller tvättsvamp.
 2. Beläggning dör omgående, och ytan steriliseras.
 3. Kvarvarande beläggning av påväxt kan vid behov avlägsnas med någon utav JAPEs tvättar först efter ett dygn.
 4. Kontrollera behandlade ytor med UV-lampa för att säkerställa effektiv behandling.

Spädning & åtgång

Spädes ej. En liter Mögel-Fri räcker till ca 5 m².

Försiktighetsåtgärder för användning

 • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid produktetiketten och produktinformationen före användning.
 • Undvik obehandlade metaller så som exempelvis aluminium och zink då korrosion kan uppkomma.
MFD (4)
Var Inomhus
Mot Mögel, blånad, lukt
Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc.
Hur Sprayflaska
Spädning Spädes ej
Åtgång 1 liter räcker till ca 5 m²
Storlek 0,5 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter

Hitta din närmaste butik

Produktinformation

Utforska kraften i Mögel-Fri, din pålitliga partner för att effektivt bekämpa mögel och ytlig blånad på trä, betong, puts, gips med mera inomhus. Med UV-aktiva ämnen för visuell ytkontroll, är Mögel-Fri långtidsverkande och perfekt som en förebyggande åtgärd.

Fördelar

Effektiv mögelavlägsning: Eliminerar mögel och ytlig blånad effektivt på olika ytor.

Långtidsverkande: Ger långvarigt skydd och kan användas förebyggande.

UV-aktiva ämnen: Möjliggör okulär besiktning av behandlade ytor med UV-lampa.

Lätt korrosiv: Påverkar inte mineraliska material men kan vara korrosivt mot obehandlade metaller.

Biologiskt Nedbrytbart: Minimerar miljöpåverkan.

Användningsområden:

Mögel-Fri kan användas på alla ytor med påväxt, inklusive trä, betong, puts, gips med mera. Etsar ej mineraliska material och ger effektivt skydd mot svampgrodd i och på byggnader.

Bruksanvisning

Använd andningsskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon.

 1. Applicera Mögel-Fri generöst med lågtrycksspruta, pensel, roller eller tvättsvamp.
 2. Beläggningen dör omgående, och ytan steriliseras.
 3. Kvarvarande beläggning av påväxt kan vid behov avlägsnas med en tvätt först efter ett dygn.
 4. Kontrollera behandlade ytor med UV-lampa för att säkerställa effektiv behandling.

Åtgång & Spädning

Spädes ej. En liter Mögel-Fri räcker till ca 5 m².

Försiktighetsåtgärder för användning

 • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid produktetiketten och produktinformationen före användning.
 • Undvik obehandlade metaller så som exempelvis aluminium och zink då korrosion kan uppkomma.

Upptäck mer om Mögel-Fri

Instruktionsvideo

Lär dig behandla påväxt inomhus på rätt sätt. 

Kompisprodukter