Puts

På putsfasad växer oftast alger. På äldre putsfasader får även lav fäste. För att avdöda påxäxten används Grön-Fri. För att tvätta bort resterna används Underhållstvätt eller Målningstvätt.

 • Produktinformation

  Grön-Fri

  Späd Grön-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle.

  Tvättning
  Vänta minst ett dygn (gärna längre) innan ytorna tvättas med Underhållstvätt. Fukta ytorna innan med vatten. Tvätta en begränsad yta (5-8 m²) åt gången så att underhållstvätt inte torkar in. Skölj av ytan med rikligt med vatten. Upprepa hela behandlingen om det finns påväxt kvar på ytan.

  OBS. Om möjligt vänta cirka 4 månader så har algerna brutits ner och tvättningen blir mycket enkel.

  Anledningen till att behandlingen ska utföras i denna ordning är följande:
  levande alger och mögelpåväxt är svårare att få bort än de som är behandlade med Grön-Fri. Ju längre man väntar att tvätta ytan desto lättare får man bort resterna av påväxten. (dock max 2 månader) Risken att sprida sporer till andra byggnadsdelar blir mindre. Levande sporer kan även frigöras så att personer i närheten kan få in dem i luftvägarna. Man ska därför aldrig torrborsta ytorna.

 • Instruktionsfilm

 • Specifikation

  Brukslösning
  Spädes 1+4 med vatten. Grön-Fri Direkt är färdig att använda och ska ej spädas.

  Åtgång
  0,2-0,25 liter/m². En liter Grön-Fri (5 liter brukslösning) räcker till ca 25 m².

  Försiktighetsåtgärder för användning
  Använd Grön-Fri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan