Ta bort mögel på puts och betong

På material av trä i källare växer det oftast mögel, både vit- och svartmögel samt svamppåväxt. För att få bort påväxt av mögel används Mögel-Fri eller Mögel-Fri Premium. För att få bort påväxt av svamp används Protox Svamp.

 • Produktinformation

  Mögel-Fri, Mögel-Fri Premium & Protox Svamp

  Mögel-Fri och Mögel-Fri Premium är effektiva medel med liten miljöpåverkan. Mot mögel, ytlig blånad på trä, betong, puts, gips mm inomhus. För användning i t ex vindar, krypgrunder, källare, badrum, väggar, bjälklag mm. Tar även i de flesta fallen bort lukt av mikrobiell påväxt. Långtidsverkande, kan med fördel användas i förebyggande syfte.

  Protox Svamp är en effektiv vattenbaserad fungicid mot svampangrepp i trä, murverk och betong mm.

   

  Mögel-Fri
  Användning
  Mögel-Fri kan användas på alla sorters ytor med påväxt. Etsar ej mineraliska material. Mögel-Fri är effektivt mot alla typer av mögel, ytliga blånadssvampar samt skyddar mot svampgrodd i och på byggnader. 

  Mögel-Fri är lätt korrosivt och kan därmed påverka obehandlade metaller, exempelvis aluminium, zink, koppar och rostfritt stål men påverkar i övrigt inga byggnadsmaterial negativt. Biologiskt nedbrytbart.


  Bruksanvisning
  Mögel-Fri appliceras flödigt med lågtrycksspruta, pensel, roller eller tvättsvamp. Beläggningen ”vissnar” omgående och ytan blir steriliserad. Beläggning som sitter kvar på ytan kan vid behov bearbetas mekaniskt med borste eller tvättas bort. Låt Mögel-Fri verka i minst 1 dygn innan ytan borstas eller tvättas.


  Kontroll
  Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör okulär besiktning av de behandlade ytorna. Utrymmet som kontrolleras måste vara helt mörklagt. Ytorna belyses med UV-lampa med våglängd 400nm. Avstånd mellan lampa och ytan varierar från någon centimeter för mörka material till ca 50 cm för ljusa material. Ha alltid en obehandlad bit av ytmaterialet som referens vid kontrollen. På mycket mörka material kan effekten av det UV-aktiva ämnet vara mycket liten. Pappret på gipsskivor kan innehålla spår av optiska vitmedel som syns vid belysning med UV-ljus.

   

  Mögel-Fri Premium
  Användningsområden

  Mögel-Fri Premium kan användas på alla mögelutsatta ytor inomhus. Exempelvis på väggar, betong, puts, gips, silikon, textilier, trä, bänkskivor eller i utrymmen såsom källare, kök, vind och badrum. Produkten fungerar även utmärkt i känsligare utrymmen såsom sovrum och barnrum.

  Egenskaper
  Mögel-Fri Premium är baserad på väteperoxid som tillsammans med stabiliserande organiska fruktsyror eliminerar mögelpåväxt. Produkten har inga farosymboler och ger en effekt inom 60 minuter. Därefter kan mögelpåväxten avlägsnas mekaniskt eller genom rengöring. Mögel-Fri Premium är lätt biologiskt nedbrytbart (enligt OECD 301A) och kan användas i förebyggande syfte då den neutraliserar ytan. Mögelutsatta ytor och utrymmen blir beboliga och tillgängliga direkt efter behandling. Förvara produkten frostfritt

  Bruksanvisning
  Applicera Mögel-Fri Premium på ytan så att den blir blöt. Efter 60 minuter kan ytan rengöras med exempelvis Tvätt-Direkt.

   

  Protox Svamp
  Användningsområden:
  Mot rötsvamp och missfärgande svamp på trä samt mot hussvamp på murverk inomhus. Kan användas i både förebyggande och bekämpande syfte mot t.ex. Äkta Hussvamp, brun- och vitrötesvampar samt blånad och mögel. Får inte användas på trä som är i kontakt med mark eller vatten. Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

  Egenskaper:
  Vattenbaserad effektiv fungicid mot trädnerbrytande och missfärgande svampangrepp i trä, murverk och betong. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll med UV-lampa. Innehåller ej borsyra. Begränsad urlakning och diffusion i materialet, Protox Svamp förblir koncentrerad där den har applicerats. pH-värde c:a 7. Lättflytande och sprutbar även vid låga temperaturer.

  Bruksanvisning:
  Späd med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke, pensel, roller eller genom doppning. Djupgående behandling utförs med impregneringsventiler i borrade hål. Lägsta användningstemperatur: 5 °C. Bearbetning av trä såsom borrning och kapning ska ske innan behandling. Trä som är väderutsatt eller där risk för kondens finns ska övermålas efter behandling.

 • Instruktionsfilm

 • Specifikation

  Mögel-Fri
  Åtgång
  0,2-0,25 liter/m² beroende på ytans karaktär. En liter Mögel-Fri räcker till ca 5 m².

  Förvaring/hållbarhet
  Får ej frysas. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Hållbarheten är obegränsad även som utspädd. Omskakas före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. 

  Förpackningar
  0,5 (sprayflaska) 1, 5 och 20 liter.

  Försiktighetsåtgärder för användning
  Använd Mögel-Fri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

   

  Mögel-Fri Premium
  Åtgång
  En flaska räcker till ca 2,5 m2 beroende på ytans egenskaper och mögelpåväxt.

  Förvaring/hållbarhet
  Får ej frysas. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Hållbarheten är obegränsad även som utspädd. Omskakas före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. 

  Förpackningar
  0,5 (sprayflaska).

  Försiktighetsåtgärder för användning
  Använd Mögel-Fri Premium på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

   

  Protox Svamp
  Åtgång (Brukslösning): 
  Murverk:
  bekämpande: 0,75 l/m²
  förebyggande: 0,5 l/m²

  Trä:
  bekämpande: 0,5 l/m²
  förebyggande: 0,25 l/m²

  Bekämpningsmedel klass 2, endast för yrkesmässigt bruk. Reg nr 5143

  Försiktighetsåtgärder för användning
  Använd Protox Svamp på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan