Grön-Fri Garden 3 l

Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus.

VAR Utomhus
MOT

Målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m

Hårda ytor
HUR Dunkens spraymunstycke
SPÄDNING Spädes ej
ÅTGÅNG 1 dunk (3 l) räcker till ca 15 m²
Ant/förp Art.nr EAN
4 13420 7332148134204
 • Produktinformation

  • Smart spraydunk för effektiv applicering
  • Sprayhandtag med 1 meter slang ger bra räckvidd
  • Brukslösning, färdig att använda

  Användningsområden
  Grön-Fri Garden är lämplig att använda på alla ytor i en trädgård som är utsatta för påväxt av alger och lav, såsom växthus, sten- och cementplattor, trä, murar, utemöbler, plank, asfalt, staket, glas, statyer, natursten, keramik och betong.

  Egenskaper
  Vid behandling med Grön-Fri Garden dör alger och lav omgående. Resultatet kan synas redan efter några dagar när alger skiftar färg till grått. Normalt är algen helt borta inom ett år. Lav kräver längre tid innan den luckras upp och lossnar från ytan, normalt ca 2 år. Grön-Fri Garden har en förebyggande effekt eftersom ytan steriliseras. Ny etablering av påväxt kan ske först när nya förutsättningar finns på ytan. Biologisk nedbrytbar på ca 3 månader. Upprepad behandling med Grön-Fri Garden medför fina ytor med halkfria gångplattor och trallytor lång tid framöver.

  Att vara uppmärksam på
  Grön-Fri Garden kan påverka de växter och vattenlevande organismer som den kommer i kontakt med. Klorofyll påverkas och blad blir prickiga av droppar och spraydimma. Fleråriga växter, gräs, buskar och träd tar normalt ingen annan skada av Grön-Fri Garden men känsliga växter riskerar att dö. Den mängd aktivt ämne på en yta som blir upplöst vid regn och rinner ner i närliggande jord är mycket liten och påverkar normalt inte växterna. Dock kan vattenlevande djur, exempelvis fiskar, vara mycket känsliga så behandling kring fiskdammar bör ske med stor försiktighet. Grön-Fri Garden kan orsaka fläckar på vissa obehandlade metaller, exempelvis aluminium.

  Bruksanvisning
  Täck växter i närheten som riskerar få spraydimma på sig. Borsta eller skrapa bort skräp, löv och mossa. Ta loss handtaget från dunken, dra ut slangen från handtaget och koppla den i dunkens skruvkork. Vrid därefter munstycket till sprayläge och spraya tills ytan blir blöt. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Använd handskar och skyddsglasögon.

  Åtgång
  3 liter Grön-Fri Garden räcker till ca 15 m².

  Försiktighetsåtgärder för användning 
  Använd Grön-Fri Garden på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan