Vårt Miljöarbete

Vår vision

Vår vision ”För friska hus” innefattar vårt engagemang för att tillgodose våra kunder med de bästa produkterna för att deras hem ska bli så friskt och fint som möjligt. Men friska hus innefattar även en frisk miljö, en miljö som vi som företag delar med våra kunder. Därför är det extra viktigt att vi försöker minimera vår miljöpåverkan samtidigt som kunden uppnår ett perfekt resultat.

ISO-certifierade

För att arbeta strukturerat med vårt miljöarbete är vi certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Detta innebär att vi kontinuerligt identifierar, kontrollerar, systematiserar och bevakar vår organisations miljöpåverkan. Konkreta resultat från detta arbete ger sig uttryck i intern energiminskning, återvinningsprogram, avfallsminimering och transporteffektivisering. Vi är även certifierade enligt arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

Tillstånd och tillverkning

Tack vare att vi har en egen produktion i kombination med vårt nära samarbete med europeiska kemikalieleverantörer gör att vi har full kontroll över innehållet i produkterna samt hur det påverkar miljön. Vår produktion är också sluten, detta innebär att att inga kemikalier kan läcka ut i naturen vid en eventuell olycka. Vi har ett tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne som inte bara ger oss möjligheten att tillverka tusentals ton produkter, de granskar även vår verksamhet. En bra och öppen dialog med myndigheter är unikt för Sverige och vi är glada att kunna bidra till den utvecklingen. Vi får även veckovisa rapporter innehållande de lagkrav som omfattar våra produkter och vår verksamhet. Detta håller oss såväl informerade som medvetna om vilken inriktning lagstiftningen tar.

Miljöbedömningssystem, innehåll och appliceringsmetoder 

Alla våra produkter är även registrerade i miljöbedömningssystemen BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen för att helt transparant visa våra produkters egenskaper. Dokument om produkternas innehåll finns tillgängliga på vår hemsida och via arbetsråd samt utrustning minimeras spill och överanvändning. Vi har även valt bort vissa appliceringsmetoder såsom ejektorsdunk som man kopplar på trädgårdsslangen då vi anser att denna typ av applicering leder till en överflödig kemikalieanvändning och en otillförlitlig dosering.

Avfallsansvar

Vi tar också ansvar för vårt avfall genom att årligen rapportera in avfallsmängder till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Dessa rapporter ligger till grund för den avgift vi betalar som i sin tur tillsammans med andra producenter finansierar ca 5000 återvinningsstationer och möjliggör för 1,9 miljoner hushåll som kan återvinna i den egna fastigheten. FTI:s logotyp, den gröna punkten, återfinns på våra produkter och informerar kunden om att vi tar vårt producentansvar.

För oss är det en självklarhet att göra det vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. Och vi är otroligt tacksamma för alla våra miljömedvetna kunder som väljer våra produkter och som möjliggör att detta arbete kan fortsätta.

 

ISO
9001
14001
45001

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan