40Year Symbol

Av problemlösning och entreprenörskap

Från ventilerade golv till Grön-Fri. Den röda linjen genom JAPEs 40-åriga historia är kreativ problemlösning för att göra sjuka hus friska. En förmåga och drivkraft som ärvts genom generationer. Efter 40 år fortsätter JAPE att utvecklas i takt med sin tid, och i centrum står det friska husets nöjda husägare.

Innan allt tog sin början

På 1950- och 60-talet rådde det bostadsbrist i Sverige. De hastigt byggda miljonprogrammen skulle råda bot på situationen som uppstått till följd av de stora inflyttningarna till städerna.

Men visionen om funktionella hus för den moderna människan grusades snabbt när konstruktioner och material visade sig medföra betydande fuktproblem som skapade osunda inomhusmiljöer. 1960- och 70-talets felaktigt isolerade betongplattor och användandet av tryckimpregnerat trä skulle visa sig få skadliga konsekvenser för såväl byggnaderna som människorna som bodde i dem.

I samma veva såg ett nytt företag dagens ljus. Peter af Klinteberg, känd som Pelle och son till färghandlaren i Markaryd, startade Klintebergs Golvservice och Småland hade fått ännu en driven entreprenör.

Starten 1984-1993

Att en ny typ av golv kunde vara en del av lösningen på miljonprogrammets problem förstod Pelle tidigt. Med en stor portion envishet och nyfikenhet startade nu en innovationsprocess som många timmar senare skulle resultera i ventilerade golv. 1984 registrerades bolaget JAPE Ventilagegolv men det skulle ta ytterligare några år innan innovationen fick genomslagskraft. 1989 kom så det efterlängtade genombrottet:

“Det finns hopp för alla de tusentals boenden i egnahem, hyres- och bostadsrätter som drabbats av fukt och mögelskador. Hoppet kommer ifrån Markaryd där en hantverkare fick en briljant idé.”

Tidningen Justitia 1989, nr 26/27

Åren som följde utvecklades företaget och projekt genomfördes runt om i hela Sverige. Men 1990-talets lågkonjunktur och fastighetskris skulle slå hårt mot verksamheten som 1993 genomgick en rekonstruktion och flyttades till Hässleholm i norra Skåne.

Artikel 02 960X640

Hundåren 1993-2003

Trots motgångar fortsatte Pelle att utveckla verksamheten och hans drivkraft att göra sjuka hus friska resulterade i en allt bredare produktportfölj. De ventilerade golven var fortsatt en del av verksamheten men snart erbjöd man också kemikalier som Boracol, olika typer av träoljor och ett sortiment av golvfoam, skyddspapp och täckplast. Under denna period startar försäljning till färg- och bygghandel vilket än idag är JAPEs största kundgrupp.

På en av sina resor kom Pelle i kontakt med ett desinficeringsmedel som fångade hans uppmärksamhet. På hemmaplan testade han dess användningsområden och fann snabbt att det var effektivt mot grön påväxt på ytor utomhus. Det blev början på framgångssagan Grön-Fri®.

Vid slutet av denna period blir Pelles två söner Pierre och Claes aktiva i företaget och försäljningen ökar. Produktsortimentet med kemikalier utökas och de mekaniskt ventilerade golven utvecklas vidare. Miljonprogrammets tid var förbi men även de hus som byggs under denna epok ska visa sig få problem som snart skulle fånga Pelles intresse.

Genombrottet 2003-2011

Många moderna hus visar sig snart få problem med  mögeltillväxt, både invändigt och utvändigt. Mögel-Fri och Prick-Fri blev denna gång resultatet av Pelles drivkraft att göra sjuka hus friska och JAPE hade fått ytterligare produkter i sin portfölj.
Ett nytt system för rengöring av fasader utvecklas med produkter som Målningstvätt och Underhållstvätt i spetsen. Därefter följde den egenutvecklade produktserien Sanera. För att renodla verksamheten fasade man i samma veva ut bl.a. träolja, papper och plast.

För att få verklig fart på försäljningen beslutar sig Claes och Pierre för att investera en ansenlig summa i marknadsföring. Produkterna får ett nytt utseende och devisen “För Friska Hus” kommer till för att beskriva företagets vision. 2006 publicerade JAPE en annons i Vi i Villa. Med en enkel för- och efterbild tar försäljningen fart över en natt och succén var ett faktum. Effekten beläggs med oberoende tester vilket får återförsäljarna att ställa sig på led.

Två år senare, 2008, går JAPEs grundare Pelle hastigt bort. Familjen, JAPE och omvärlden förlorar en driven, varm, påhittig och (oftast) omtyckt person. JAPE drivs nu vidare av nästa generation af Klinteberg där Claes axlar VD-rollen och Pierre blir styrelseordförande.

Trots den stora omställningen fortsätter utvecklingen i rask takt och med ett tydligt fokus på färg- och bygghandel går JAPE från ett 100-tal återförsäljare till dagens 1500. Produktionen som alltid har bedrivits i egen regi utvecklas i samband med expansionen och man investerar i automatiserade processer och större lokaler.

Det moderna JAPE 2011 till idag

Som ett svar på privata och kommersiella fastighetsägares problem med påväxt utvecklar JAPE konceptet Grön-Fri Expert® tillsammans med lokala entreprenörer. Hundratals företag genomgår JAPEs utbildning för att få kalla sig Grön-Fri Expert® och som kund kan man nu välja att köpa in arbetet av experter. JAPE har gått från att endast sälja produkter till att erbjuda lösningar för den moderna människan.

Produktportföljen växer och nu är det tillbehör som står i fokus. Sprutor, lansar, borstar och skaft  gör det ännu enklare att använda JAPEs produkter som vid den här tidpunkten har blivit marknadsledande, omtyckta för dess goda effekt och enkelhet.

2020 tar Pelles yngsta dotter Pia över som VD. Med en gedigen erfarenhet från större bolag i fastighetsbranschen tar hon med sig ny kompetens in i verksamheten. Hållbarhet blir en allt mer central fråga i JAPE där hela affärsidén; att underhålla och förlänga livslängd, blir en del av lösningen. Men ansvarsfullt företagande omfattar mer än så, idag har JAPE ett ambitiöst miljöarbete där produkter och appliceringsmetoder löpande utvecklas för att säkerställa hög effekt till minsta möjliga miljöpåverkan.

Familjen af Klintebergs drivkraft att lösa de problem som varje tidsepok för med sig smittar av sig på företagets medarbetare och har gett JAPE en bred produktportfölj som utvecklas i takt med sin tid. God effekt, enkelhet och omsorg för såväl människan som miljön har alla produkter gemensamt. De ventilerade golven, som en gång var grunden till JAPE, finns fortfarande kvar. Denna verksamhet drivs idag av Pelles son Pierre i systerbolaget JAPE Ventgolv. Den senaste innovationen inom det bolaget är JAPE Rökpuff som används för att kontrollera ventilation och upptäcka läckage. 

Från färghandel till JAPE, entreprenörskapet har gått i arv genom tre generationer af Klinteberg. För likt det friska huset som kan erbjuda ett hem för flera generationers husägare drivs JAPE vidare av nästa generations företagare. Och även om problemen skiftat karaktär med åren är Pelles drivkraft ledande än idag; JAPE ska utveckla produkter för friska hus där människor trivs och mår bra.